Kontakt z BOK

Serwis prowadzony jest przez

NovaCash Sp. z o.o.

ul.Biała 4/81
00-895 Warszawa

NIP: 5272734871
Regon: 361334827

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
nr wpisu KRS 0000554649