Wpis bloga

Czy warto pracować na umowie o dzieło?

Dodany: 2019-03-15 Odsłon: 261

Umowa o dzieło to druga najczęściej podpisywana, obok umowy zlecenie, umowa cywilnoprawna. Jest zawierana pomiędzy osobą, która dzieło wykonuje, a zlecającym. Przedmiotem umowy może być czynność, która da konkretny, widoczny rezultat, na przykład namalowanie obrazu. Wiele osób zastanawia się, czy warto pracować w ten sposób. Zależy to od kilku czynników. Zacznijmy od zalet. W umowie o dzieło nie jest ważny proces wytwórczy, lecz efekt końcowy.

Praca na umowę

Dlatego wykonujący pracę nie podlega ciągłej kontroli zlecającego. Może pracować w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Spośród wszystkich umów to właśnie tutaj dostaje się najwyższą kwotę netto, bo nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie do ZUS-u. Właśnie dlatego ten rodzaj umów będzie dobrym rozwiązaniem dla studentów, którzy mają zapewnione ubezpieczenie przez uczelnie.

Jednak umowa zlecenie ma też swoje wady. Przede wszystkim nie obowiązują tu przepisy Kodeksu Pracy. Oznacza to, że wykonującemu dzieło nie przysługuje urlop wypoczynkowy, macierzyński, ani żaden inny. Co więcej, za ewentualne straty odpowiada przed zlecającym całym swoim majątkiem. Umowa o dzieło nie daje stabilizacji finansowej. Nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się kolejne zlecenie. Z tego powodu może być także trudno wnioskować o pożyczki, których banki z reguły nie chcą wydawać osobom bez stałego źródła dochodu.